Reload
Pasvik Trail 2007 Åpen 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:00
Siste oppdatering: 31. mars 2007
20. februar 23:08
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Lars Hoffmann Wesenberg Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:00 16
Vaggatem 30/3 00:17 30/3 05:04 11 06:17 14,3 km/t 06:17 04:47 04:47 43,2 90 km 90 km
Neiden 30/3 10:48 30/3 18:49 11 05:44 18,3 km/t 12:01 08:01 12:48 51,6 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 02:06 07:17 11,7 km/t 19:18 12:48 39,9 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0