Reload
Pasvik Trail 2007 Åpen 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:00
Siste oppdatering: 31. mars 2007
20. februar 23:25
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
6. Philip Ross Skottland Sluttplassering: 7
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:05 16
Vaggatem 30/3 00:24 30/3 04:32 10 06:19 14,2 km/t 06:19 04:08 04:08 39,6 90 km 90 km
Neiden 30/3 10:25 30/3 19:59 7 05:53 17,8 km/t 12:12 09:34 13:42 52,9 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 04:03 08:04 10,5 km/t 20:16 13:42 40,3 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0