Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:14
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
46. Ann Shelley England
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:45 8
Vaggatem 30/3 04:49 30/3 11:16 8 10:04 8,9 km/t 10:04 06:27 06:27 39,1 90 km 90 km
Neiden 30/3 22:23 11:07 9,4 km/t 21:11 06:27 23,3 105 km 195 km
Kirkenes 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0