Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 03:01
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
45. Trine Danielsen Beddari Melkefoss Pasvikdalen Sluttplassering: 34
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:44 8
Vaggatem 30/3 04:49 30/3 11:16 8 10:05 8,9 km/t 10:05 06:27 06:27 39,0 90 km 90 km
Neiden 30/3 22:23 31/3 04:32 8 11:07 9,4 km/t 21:12 06:09 12:36 37,3 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 14:03 09:31 8,9 km/t 30:43 12:36 29,1 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0