Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:18
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
37. Dag Broch Tana Sluttplassering: 17
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:36 8
Vaggatem 30/3 00:41 30/3 05:36 8 06:05 14,8 km/t 06:05 04:55 04:55 44,7 90 km 90 km
Neiden 30/3 11:26 30/3 18:42 7 05:50 18,0 km/t 11:55 07:16 12:11 50,6 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 02:19 07:37 11,2 km/t 19:32 12:11 38,4 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0