Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:42
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
39. Jan Øystein Dervo Bergeby Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:38 8
Vaggatem 30/3 00:27 30/3 05:23 8 05:49 15,5 km/t 05:49 04:56 04:56 45,9 90 km 90 km
Neiden 30/3 10:55 30/3 18:08 7 05:32 19,0 km/t 11:21 07:13 12:09 51,7 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 01:03 06:55 12,3 km/t 18:16 12:09 39,9 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0