Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:59
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
35. Stein Are Harder Elvenes Sluttplassering: 14
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:34 8
Vaggatem 30/3 00:57 30/3 06:19 8 06:23 14,1 km/t 06:23 05:22 05:22 45,7 90 km 90 km
Neiden 30/3 12:11 30/3 19:02 6 05:52 17,9 km/t 12:15 06:51 12:13 49,9 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 01:58 06:56 12,3 km/t 19:11 12:13 38,9 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0