Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 03:35
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Dag Torulf Olsen Hammerfest Sluttplassering: 20
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:15 8
Vaggatem 30/3 00:29 30/3 05:05 7 06:14 14,4 km/t 06:14 04:36 04:36 42,5 90 km 90 km
Neiden 30/3 11:31 30/3 19:27 6 06:26 16,3 km/t 12:40 07:56 12:32 49,7 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 02:48 07:21 11,6 km/t 20:01 12:32 38,5 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0