Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:47
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
33. Leif Wilhelmsen Junkerdal
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:32 8
Vaggatem 30/3 00:52 30/3 07:15 7 06:20 14,2 km/t 06:20 06:23 06:23 50,2 90 km 90 km
Neiden 30/3 14:23 07:08 14,7 km/t 13:28 06:23 32,2 105 km 195 km
Kirkenes 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0