Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:14
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
30. Bjørn Hugo Kristoffersen Tana, Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:29 8
Vaggatem 30/3 00:25 30/3 05:04 8 05:56 15,2 km/t 05:56 04:39 04:39 43,9 90 km 90 km
Neiden 30/3 10:53 30/3 18:32 6 05:49 18,1 km/t 11:45 07:39 12:18 51,1 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 01:32 07:00 12,1 km/t 18:45 12:18 39,6 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0