Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:15
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
24. Inger Marie Lupton Vadsø Sluttplassering: 27
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:23 8
Vaggatem 30/3 00:56 30/3 05:50 7 06:33 13,7 km/t 06:33 04:54 04:54 42,8 90 km 90 km
Neiden 30/3 12:26 30/3 19:56 6 06:36 15,9 km/t 13:09 07:30 12:24 48,5 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 04:35 08:39 9,8 km/t 21:48 12:24 36,3 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0