Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 03:34
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
36. Børge Johansen Karasjok Sluttplassering: 35
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:35 8
Vaggatem 30/3 01:51 30/3 07:13 8 07:16 12,4 km/t 07:16 05:22 05:22 42,5 90 km 90 km
Neiden 30/3 19:14 31/3 03:42 7 12:01 8,7 km/t 19:17 08:28 13:50 41,8 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 17:00 13:18 6,4 km/t 32:35 13:50 29,8 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0