Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:46
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Marianne Dahlen Tana Sluttplassering: 19
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:14 8
Vaggatem 30/3 00:24 30/3 04:16 8 06:10 14,6 km/t 06:10 03:52 03:52 38,5 90 km 90 km
Neiden 30/3 10:29 30/3 19:10 6 06:13 16,9 km/t 12:23 08:41 12:33 50,3 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 02:42 07:32 11,3 km/t 19:55 12:33 38,7 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0