Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 03:22
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
31. Kriztian Kiss Ungaren Sluttplassering: 30
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:30 8
Vaggatem 30/3 02:20 30/3 07:49 8 07:50 11,5 km/t 07:50 05:29 05:29 41,2 90 km 90 km
Neiden 30/3 15:10 30/3 22:23 7 07:21 14,3 km/t 15:11 07:13 12:42 45,5 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 06:09 07:46 10,9 km/t 22:57 12:42 35,6 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0