Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:14
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
40. Arnfinn Mentyjærvi Kirkenes Sluttplassering: 24
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:39 8
Vaggatem 30/3 01:40 30/3 06:19 8 07:01 12,8 km/t 07:01 04:39 04:39 39,9 90 km 90 km
Neiden 30/3 12:37 30/3 20:06 7 06:18 16,7 km/t 13:19 07:29 12:08 47,7 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 03:43 07:37 11,2 km/t 20:56 12:08 36,7 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0