Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 03:03
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Krister Höök Masjok, Tana, Sluttplassering: 23
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:09 8
Vaggatem 30/3 01:16 30/3 06:59 8 07:07 12,6 km/t 07:07 05:43 05:43 44,5 90 km 90 km
Neiden 30/3 13:31 30/3 20:26 7 06:32 16,1 km/t 13:39 06:55 12:38 48,1 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 03:41 07:15 11,7 km/t 20:54 12:38 37,7 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0