Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 03:21
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
19. Gisle Mjaatvedt Tromsø Sluttplassering: 21
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:18 8
Vaggatem 30/3 00:38 30/3 06:50 7 06:20 14,2 km/t 06:20 06:12 06:12 49,5 90 km 90 km
Neiden 30/3 13:01 30/3 19:18 5 06:11 17,0 km/t 12:31 06:17 12:29 49,9 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 03:07 07:49 10,9 km/t 20:20 12:29 38,0 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0