Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:35
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Jon Simensen Løten Sluttplassering: 29
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:37 8
Vaggatem 30/3 01:44 30/3 07:05 8 07:07 12,6 km/t 07:07 05:21 05:21 42,9 90 km 90 km
Neiden 30/3 13:50 30/3 20:39 7 06:45 15,6 km/t 13:52 06:49 12:10 46,7 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 05:03 08:24 10,1 km/t 22:16 12:10 35,3 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0