Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:51
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
23. Kjetil Haukland Espa Sluttplassering: 31
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:22 8
Vaggatem 30/3 01:29 30/3 04:55 8 07:07 12,6 km/t 07:07 03:26 03:26 32,5 90 km 90 km
Neiden 30/3 12:29 30/3 21:38 8 07:34 13,9 km/t 14:41 09:09 12:35 46,1 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 06:23 08:45 9,7 km/t 23:26 12:35 34,9 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0