Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:19
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
28. Magne Storstein Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:27 8
Vaggatem 30/3 00:30 30/3 06:28 8 06:03 14,9 km/t 06:03 05:58 05:58 49,7 90 km 90 km
Neiden 30/3 12:10 05:42 18,4 km/t 11:45 05:58 33,7 105 km 195 km
Kirkenes 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0