Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:50
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
43. Rune Nordhus Elvenes Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:42 8
Vaggatem 30/3 00:49 30/3 05:24 8 06:07 14,7 km/t 06:07 04:35 04:35 42,8 90 km 90 km
Neiden 30/3 11:32 30/3 19:02 7 06:08 17,1 km/t 12:15 07:30 12:05 49,7 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 02:11 07:09 11,9 km/t 19:24 12:05 38,4 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0