Reload
Pasvik Trail 2007 Begrenset 2007
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 18:10
Siste oppdatering: 31. mars 2007
16. januar 02:14
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
44. Merete Mikkola Neiden Sluttplassering: 16
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 29/3 18:43 8
Vaggatem 30/3 01:05 30/3 06:12 8 06:22 14,1 km/t 06:22 05:07 05:07 44,6 90 km 90 km
Neiden 30/3 12:19 30/3 19:16 8 06:07 17,2 km/t 12:29 06:57 12:04 49,2 105 km 195 km
Kirkenes 31/3 02:12 06:56 12,3 km/t 19:25 12:04 38,3 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0