Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 03:16
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
26. Dag Broch Tana
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 20:56 14
Masjok 1 4/2 05:54 4/2 10:51 14 08:58 12,4 km/t 08:58 04:57 04:57 35,6 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 14:59 4/2 20:00 13 04:08 14,3 km/t 13:06 05:01 09:58 43,2 59 km 170 km
Bergeby 1 00:00 13:06 09:58 43,2 68 km 238 km
Vadsø 1 62 km 300 km
Vadsø 2 65 km 365 km
Bergeby 2 62 km 427 km
Nyborg 2 68 km 495 km
Masjok 2 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:04