Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 03:16
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
28. Roger Fossøy Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 20:03 14
Masjok 1 4/2 07:12 4/2 11:38 14 11:09 10,0 km/t 11:09 04:26 04:26 28,4 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 15:46 4/2 22:05 13 04:08 14,3 km/t 15:17 06:19 10:45 41,3 59 km 170 km
Bergeby 1 5/2 03:28 5/2 06:34 13 05:23 12,6 km/t 20:40 03:06 13:51 40,1 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 11:13 5/2 19:13 13 04:39 13,3 km/t 25:19 08:00 21:51 46,3 62 km 300 km
Vadsø 2 6/2 00:48 6/2 07:10 13 05:35 11,6 km/t 30:54 06:22 28:13 47,7 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 11:38 6/2 15:32 13 04:28 13,9 km/t 35:22 03:54 32:07 47,6 62 km 427 km
Nyborg 2 6/2 20:40 7/2 01:45 13 05:08 13,2 km/t 40:30 05:05 37:12 47,9 68 km 495 km
Masjok 2 7/2 12:08 10:23 10,7 km/t 50:53 37:12 42,2 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:57