Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 04:02
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
31. Jan Vidar Dahle Båtsfjord
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 20:59 14
Masjok 1 4/2 11:06 4/2 16:09 14 14:07 7,9 km/t 14:07 05:03 05:03 26,3 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 20:56 5/2 02:08 13 04:47 12,3 km/t 18:54 05:12 10:15 35,2 59 km 170 km
Bergeby 1 5/2 07:33 5/2 12:31 13 05:25 12,6 km/t 24:19 04:58 15:13 38,5 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 17:53 5/2 23:01 12 05:22 11,6 km/t 29:41 05:08 20:21 40,7 62 km 300 km
Vadsø 2 6/2 04:57 6/2 09:44 12 05:56 11,0 km/t 35:37 04:47 25:08 41,4 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 14:56 6/2 19:48 12 05:12 11,9 km/t 40:49 04:52 30:00 42,4 62 km 427 km
Nyborg 2 7/2 01:09 05:21 12,7 km/t 46:10 30:00 39,4 68 km 495 km
Masjok 2 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:01