Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 03:13
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
32. Magnus Gorter Voie Pasvik
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 21:00 14
Masjok 1 4/2 10:05 4/2 15:11 14 13:05 8,5 km/t 13:05 05:06 05:06 28,0 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 19:28 5/2 01:19 14 04:17 13,8 km/t 17:22 05:51 10:57 38,7 59 km 170 km
Bergeby 1 5/2 06:08 5/2 11:46 14 04:49 14,1 km/t 22:11 05:38 16:35 42,8 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 16:21 5/2 23:54 12 04:35 13,5 km/t 26:46 07:33 24:08 47,4 62 km 300 km
Vadsø 2 6/2 04:54 6/2 09:19 12 05:00 13,0 km/t 31:46 04:25 28:33 47,3 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 14:06 6/2 18:07 12 04:47 13,0 km/t 36:33 04:01 32:34 47,1 62 km 427 km
Nyborg 2 6/2 23:18 05:11 13,1 km/t 41:44 32:34 43,8 68 km 495 km
Masjok 2 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 0