Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 03:59
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
34. Steinar Kristensen Alta/Jotka Sluttplassering: 1
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 20:16 14
Masjok 1 4/2 04:28 4/2 09:51 14 08:12 13,5 km/t 08:12 05:23 05:23 39,6 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 13:37 4/2 17:44 14 03:46 15,7 km/t 11:58 04:07 09:30 44,3 59 km 170 km
Bergeby 1 4/2 22:44 5/2 02:37 14 05:00 13,6 km/t 16:58 03:53 13:23 44,1 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 07:08 5/2 11:37 14 04:31 13,7 km/t 21:29 04:29 17:52 45,4 62 km 300 km
Vadsø 2 5/2 16:47 5/2 21:37 14 05:10 12,6 km/t 26:39 04:50 22:42 46,0 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 01:58 6/2 05:45 14 04:21 14,3 km/t 31:00 03:47 26:29 46,1 62 km 427 km
Nyborg 2 6/2 10:48 6/2 19:05 12 05:03 13,5 km/t 36:03 08:17 34:46 49,1 68 km 495 km
Masjok 2 7/2 04:44 7/2 08:43 12 09:39 11,5 km/t 45:42 03:59 38:45 45,9 111 km 606 km
Mål Nyborg 7/2 14:04 05:21 11,0 km/t 51:03 38:45 43,2 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:44