Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 03:58
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
36. Thomas Rosencrantz
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 20:49 14
Masjok 1 4/2 06:08 4/2 11:17 14 09:19 11,9 km/t 09:19 05:09 05:09 35,6 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 15:33 4/2 23:44 14 04:16 13,8 km/t 13:35 08:11 13:20 49,5 59 km 170 km
Bergeby 1 5/2 05:01 5/2 10:15 14 05:17 12,9 km/t 18:52 05:14 18:34 49,6 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 15:13 5/2 23:40 12 04:58 12,5 km/t 23:50 08:27 27:01 53,1 62 km 300 km
Vadsø 2 6/2 05:15 6/2 09:53 12 05:35 11,6 km/t 29:25 04:38 31:39 51,8 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 14:54 6/2 19:50 12 05:01 12,4 km/t 34:26 04:56 36:35 51,5 62 km 427 km
Nyborg 2 7/2 01:16 05:26 12,5 km/t 39:52 36:35 47,9 68 km 495 km
Masjok 2 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:11