Reload
Bergebyløpet 650 2015
Starttidspunkt: tirsdag 3. februar 00:00
Siste oppdatering: 7. februar 2015
23. mars 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
37. Krister Höök Masjok, Tana,
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Start Nyborg 3/2 20:55 14
Masjok 1 4/2 06:27 4/2 10:36 14 09:32 11,6 km/t 09:32 04:09 04:09 30,3 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 14:58 4/2 21:05 14 04:22 13,5 km/t 13:54 06:07 10:16 42,5 59 km 170 km
Bergeby 1 5/2 03:05 5/2 08:51 14 06:00 11,3 km/t 19:54 05:46 16:02 44,6 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 14:23 5/2 22:11 13 05:32 11,2 km/t 25:26 07:48 23:50 48,4 62 km 300 km
Vadsø 2 6/2 04:00 6/2 09:58 13 05:49 11,2 km/t 31:15 05:58 29:48 48,8 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 15:23 6/2 15:23 13 05:25 11,4 km/t 36:40 00:00 29:48 44,8 62 km 427 km
Nyborg 2 6/2 21:24 06:01 11,3 km/t 42:41 29:48 41,1 68 km 495 km
Masjok 2 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:05