Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 03:16
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
4. Roy Ugseth Vadsø Sluttplassering: 7
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:09 14
Bonakas 2/2 13:04 2/2 16:49 13 03:55 15,3 km/t 03:55 03:45 03:45 48,9 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 22:31 3/2 03:16 12 05:42 13,3 km/t 09:37 04:45 08:30 46,9 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 07:00 3/2 12:01 12 03:44 13,7 km/t 13:21 05:01 13:31 50,3 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 17:30 3/2 22:40 12 05:29 11,1 km/t 18:50 05:10 18:41 49,8 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 03:36 4/2 09:29 12 04:56 11,4 km/t 23:46 05:53 24:34 50,8 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 15:54 5/2 01:15 10 06:25 11,1 km/t 30:11 09:21 33:55 52,9 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 06:32 5/2 10:01 10 05:17 10,6 km/t 35:28 03:29 37:24 51,3 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 15:17 5/2 22:03 8 05:16 11,6 km/t 40:44 06:46 44:10 52,0 61 km 492 km
Masjok 2 6/2 02:26 6/2 02:57 8 04:23 11,6 km/t 45:07 00:31 44:41 49,8 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 07:14 6/2 10:22 8 04:17 11,0 km/t 49:24 03:08 47:49 49,2 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 14:24 04:02 12,6 km/t 53:26 47:49 47,2 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:45