Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 02:22
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Jon Børge Stina Nesseby
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:23 14
Bonakas 2/2 13:28 2/2 16:59 14 04:05 14,7 km/t 04:05 03:31 03:31 46,3 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:06 3/2 03:03 14 06:07 12,4 km/t 10:12 03:57 07:28 42,3 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 06:37 3/2 12:12 13 03:34 14,3 km/t 13:46 05:35 13:03 48,7 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 17:24 3/2 22:18 12 05:12 11,7 km/t 18:58 04:54 17:57 48,6 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 02:29 4/2 08:41 12 04:11 13,4 km/t 23:09 06:12 24:09 51,1 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 14:43 4/2 20:30 12 06:02 11,8 km/t 29:11 05:47 29:56 50,6 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 01:26 5/2 05:21 12 04:56 11,4 km/t 34:07 03:55 33:51 49,8 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 10:11 04:50 12,6 km/t 38:57 33:51 46,5 61 km 492 km
Masjok 2 51 km 543 km
Masjok 3 47 km 590 km
Nyborg Mål 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:31