Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
19. februar 00:11
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
9. Ben Voigt Langfjordbotn Sluttplassering: 2
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:18 14
Bonakas 2/2 13:22 2/2 16:58 14 04:04 14,8 km/t 04:04 03:36 03:36 47,0 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 22:58 3/2 03:53 14 06:00 12,7 km/t 10:04 04:55 08:31 45,8 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 07:29 3/2 11:29 14 03:36 14,2 km/t 13:40 04:00 12:31 47,8 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 16:22 3/2 20:31 13 04:53 12,5 km/t 18:33 04:09 16:40 47,3 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 00:54 4/2 07:37 12 04:23 12,8 km/t 22:56 06:43 23:23 50,5 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 13:43 4/2 16:53 12 06:06 11,6 km/t 29:02 03:10 26:33 47,8 71 km 375 km
Bergeby 2 4/2 21:52 5/2 02:06 12 04:59 11,2 km/t 34:01 04:14 30:47 47,5 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 07:20 5/2 12:51 12 05:14 11,7 km/t 39:15 05:31 36:18 48,0 61 km 492 km
Masjok 2 5/2 16:53 5/2 16:53 12 04:02 12,6 km/t 43:17 00:00 36:18 45,6 51 km 543 km
Masjok 3 5/2 21:17 6/2 00:25 9 04:24 10,7 km/t 47:41 03:08 39:26 45,3 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 04:11 03:46 13,5 km/t 51:27 39:26 43,4 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:36