Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
20. januar 17:49
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
7. Svein Kårtvedt Varangerbotn
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:00 14
Bonakas 2/2 12:32 2/2 16:27 13 03:32 17,0 km/t 03:32 03:55 03:55 52,6 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 22:02 3/2 01:58 13 05:35 13,6 km/t 09:07 03:56 07:51 46,3 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 05:25 3/2 10:02 12 03:27 14,8 km/t 12:34 04:37 12:28 49,8 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 15:29 3/2 21:31 9 05:27 11,2 km/t 18:01 06:02 18:30 50,7 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 02:05 4/2 07:39 9 04:34 12,3 km/t 22:35 05:34 24:04 51,6 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 14:08 4/2 20:28 8 06:29 11,0 km/t 29:04 06:20 30:24 51,1 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 01:25 5/2 04:26 8 04:57 11,3 km/t 34:01 03:01 33:25 49,6 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 10:06 05:40 10,8 km/t 39:41 33:25 45,7 61 km 492 km
Masjok 2 51 km 543 km
Masjok 3 47 km 590 km
Nyborg Mål 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:54