Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
20. januar 17:50
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
18. Jan Vidar Dahle Båtsfjord Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:20 12
Bonakas 2/2 13:49 2/2 17:34 11 04:29 13,4 km/t 04:29 03:45 03:45 45,5 60 km 60 km
Masjok 1 3/2 00:02 3/2 05:48 11 06:28 11,8 km/t 10:57 05:46 09:31 46,5 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 09:52 3/2 14:28 11 04:04 12,5 km/t 15:01 04:36 14:07 48,5 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 19:50 4/2 01:07 11 05:22 11,4 km/t 20:23 05:17 19:24 48,8 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 05:49 4/2 10:50 10 04:42 11,9 km/t 25:05 05:01 24:25 49,3 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 17:13 4/2 22:44 10 06:23 11,1 km/t 31:28 05:31 29:56 48,8 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 03:35 5/2 09:04 10 04:51 11,5 km/t 36:19 05:29 35:25 49,4 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 14:23 5/2 20:40 9 05:19 11,5 km/t 41:38 06:17 41:42 50,0 61 km 492 km
Masjok 2 6/2 00:45 6/2 04:51 9 04:05 12,5 km/t 45:43 04:06 45:48 50,0 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 09:02 6/2 12:02 9 04:11 11,2 km/t 49:54 03:00 48:48 49,4 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 16:16 04:14 12,0 km/t 54:08 48:48 47,4 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:34