Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
20. januar 17:48
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
19. Dag Broch Tana Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:02 14
Bonakas 2/2 13:27 2/2 17:43 14 04:25 13,6 km/t 04:25 04:16 04:16 49,1 60 km 60 km
Masjok 1 3/2 00:46 3/2 06:36 13 07:03 10,8 km/t 11:28 05:50 10:06 46,8 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 10:33 3/2 14:47 12 03:57 12,9 km/t 15:25 04:14 14:20 48,2 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 20:45 4/2 01:40 13 05:58 10,2 km/t 21:23 04:55 19:15 47,4 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 06:42 4/2 11:28 13 05:02 11,1 km/t 26:25 04:46 24:01 47,6 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 18:04 4/2 23:55 11 06:36 10,8 km/t 33:01 05:51 29:52 47,5 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 05:19 5/2 10:15 11 05:24 10,4 km/t 38:25 04:56 34:48 47,5 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 16:35 5/2 23:04 10 06:20 9,6 km/t 44:45 06:29 41:17 48,0 61 km 492 km
Masjok 2 6/2 04:07 6/2 10:25 9 05:03 10,1 km/t 49:48 06:18 47:35 48,9 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 15:30 6/2 18:33 9 05:05 9,2 km/t 54:53 03:03 50:38 48,0 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 23:47 05:14 9,7 km/t 60:07 50:38 45,7 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:52