Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
18. februar 23:11
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Helene Gran Øverli Tana Sluttplassering: 10
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:01 12
Bonakas 2/2 13:19 2/2 17:12 12 04:18 14,0 km/t 04:18 03:53 03:53 47,5 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:26 3/2 04:33 12 06:14 12,2 km/t 10:32 05:07 09:00 46,1 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 08:11 3/2 13:00 12 03:38 14,0 km/t 14:10 04:49 13:49 49,4 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 18:20 3/2 22:28 12 05:20 11,4 km/t 19:30 04:08 17:57 47,9 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 02:59 4/2 09:56 12 04:31 12,4 km/t 24:01 06:57 24:54 50,9 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 16:17 4/2 22:22 11 06:21 11,2 km/t 30:22 06:05 30:59 50,5 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 03:37 5/2 07:36 11 05:15 10,7 km/t 35:37 03:59 34:58 49,5 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 12:57 5/2 19:36 9 05:21 11,4 km/t 40:58 06:39 41:37 50,4 61 km 492 km
Masjok 2 5/2 23:52 6/2 04:56 9 04:16 12,0 km/t 45:14 05:04 46:41 50,8 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 09:08 6/2 14:02 8 04:12 11,2 km/t 49:26 04:54 51:35 51,1 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 18:14 04:12 12,1 km/t 53:38 51:35 49,0 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:53