Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
19. februar 00:07
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Leif Herleiksplass Vesterelv Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:08 13
Bonakas 2/2 13:18 2/2 17:04 12 04:10 14,4 km/t 04:10 03:46 03:46 47,5 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:21 3/2 02:39 12 06:17 12,1 km/t 10:27 03:18 07:04 40,3 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 06:29 3/2 11:21 12 03:50 13,3 km/t 14:17 04:52 11:56 45,5 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 17:04 3/2 22:05 12 05:43 10,7 km/t 20:00 05:01 16:57 45,9 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 02:18 4/2 07:38 12 04:13 13,3 km/t 24:13 05:20 22:17 47,9 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 14:15 4/2 20:31 12 06:37 10,7 km/t 30:50 06:16 28:33 48,1 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 01:50 5/2 05:19 12 05:19 10,5 km/t 36:09 03:29 32:02 47,0 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 10:45 5/2 16:28 12 05:26 11,2 km/t 41:35 05:43 37:45 47,6 61 km 492 km
Masjok 2 5/2 20:54 5/2 22:36 12 04:26 11,5 km/t 46:01 01:42 39:27 46,2 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 03:34 6/2 06:40 12 04:58 9,5 km/t 50:59 03:06 42:33 45,5 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 10:57 04:17 11,9 km/t 55:16 42:33 43,5 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:46