Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 02:16
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
2. Espen Bech Alta Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:24 14
Bonakas 2/2 13:29 2/2 17:01 14 04:05 14,7 km/t 04:05 03:32 03:32 46,4 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:09 3/2 02:29 14 06:08 12,4 km/t 10:13 03:20 06:52 40,2 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 06:04 3/2 11:18 12 03:35 14,2 km/t 13:48 05:14 12:06 46,7 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 17:38 3/2 23:43 12 06:20 9,6 km/t 20:08 06:05 18:11 47,5 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 04:46 4/2 14:38 12 05:03 11,1 km/t 25:11 09:52 28:03 52,7 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 20:44 5/2 02:09 12 06:06 11,6 km/t 31:17 05:25 33:28 51,7 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 06:42 5/2 10:01 12 04:33 12,3 km/t 35:50 03:19 36:47 50,7 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 14:50 5/2 20:07 10 04:49 12,7 km/t 40:39 05:17 42:04 50,9 61 km 492 km
Masjok 2 6/2 00:22 6/2 04:56 10 04:15 12,0 km/t 44:54 04:34 46:38 50,9 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 09:02 6/2 12:02 10 04:06 11,5 km/t 49:00 03:00 49:38 50,3 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 16:02 04:00 12,8 km/t 53:00 49:38 48,4 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:30