Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 03:07
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Mikal Lanes Vadsø
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:54 14
Bonakas 2/2 14:07 2/2 17:21 14 04:13 14,2 km/t 04:13 03:14 03:14 43,4 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:45 3/2 05:02 14 06:24 11,9 km/t 10:37 05:17 08:31 44,5 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 09:34 3/2 14:02 10 04:32 11,2 km/t 15:09 04:28 12:59 46,1 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 20:45 4/2 01:40 10 06:43 9,1 km/t 21:52 04:55 17:54 45,0 61 km 248 km
Vadsø 1 00:00 21:52 17:54 45,0 56 km 304 km
Vadsø 2 71 km 375 km
Bergeby 2 56 km 431 km
Nyborg 2 61 km 492 km
Masjok 2 51 km 543 km
Masjok 3 47 km 590 km
Nyborg Mål 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 0