Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
20. januar 17:45
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Thomas Rosencrantz
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:34 14
Bonakas 2/2 13:19 2/2 16:40 14 03:45 16,0 km/t 03:45 03:21 03:21 47,2 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 22:30 3/2 03:40 14 05:50 13,0 km/t 09:35 05:10 08:31 47,1 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 07:02 3/2 13:38 14 03:22 15,1 km/t 12:57 06:36 15:07 53,9 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 18:20 3/2 22:27 14 04:42 13,0 km/t 17:39 04:07 19:14 52,1 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 02:48 4/2 09:03 14 04:21 12,9 km/t 22:00 06:15 25:29 53,7 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 15:35 4/2 23:31 13 06:32 10,9 km/t 28:32 07:56 33:25 53,9 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 04:25 5/2 04:25 13 04:54 11,4 km/t 33:26 00:00 33:25 50,0 56 km 431 km
Nyborg 2 00:00 33:26 33:25 50,0 61 km 492 km
Masjok 2 51 km 543 km
Masjok 3 47 km 590 km
Nyborg Mål 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:20