Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 03:07
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Marco Wyss
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:47 14
Bonakas 2/2 13:40 2/2 16:50 14 03:53 15,5 km/t 03:53 03:10 03:10 44,9 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:07 3/2 04:09 14 06:17 12,1 km/t 10:10 05:02 08:12 44,6 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 07:53 3/2 14:48 11 03:44 13,7 km/t 13:54 06:55 15:07 52,1 51 km 187 km
Bergeby 1 00:00 13:54 15:07 52,1 61 km 248 km
Vadsø 1 56 km 304 km
Vadsø 2 71 km 375 km
Bergeby 2 56 km 431 km
Nyborg 2 61 km 492 km
Masjok 2 51 km 543 km
Masjok 3 47 km 590 km
Nyborg Mål 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:07