Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
20. januar 18:38
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
17. Trine Lyrek Alta Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:01 14
Bonakas 2/2 12:39 2/2 16:32 14 03:38 16,5 km/t 03:38 03:53 03:53 51,7 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 21:59 3/2 01:52 14 05:27 13,9 km/t 09:05 03:53 07:46 46,1 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 05:05 3/2 10:03 12 03:13 15,9 km/t 12:18 04:58 12:44 50,9 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 14:47 3/2 17:42 10 04:44 12,9 km/t 17:02 02:55 15:39 47,9 61 km 248 km
Vadsø 1 3/2 22:12 4/2 06:04 8 04:30 12,4 km/t 21:32 07:52 23:31 52,2 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 12:05 4/2 16:59 8 06:01 11,8 km/t 27:33 04:54 28:25 50,8 71 km 375 km
Bergeby 2 4/2 21:36 5/2 00:31 8 04:37 12,1 km/t 32:10 02:55 31:20 49,3 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 05:20 5/2 10:21 8 04:49 12,7 km/t 36:59 05:01 36:21 49,6 61 km 492 km
Masjok 2 5/2 14:16 5/2 17:19 6 03:55 13,0 km/t 40:54 03:03 39:24 49,1 51 km 543 km
Masjok 3 5/2 21:39 6/2 00:46 6 04:20 10,8 km/t 45:14 03:07 42:31 48,5 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 04:36 03:50 13,3 km/t 49:04 42:31 46,4 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:53