Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 02:15
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Torkil Hansen Tromsø
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:46 14
Bonakas 2/2 13:43 2/2 16:58 14 03:57 15,2 km/t 03:57 03:15 03:15 45,1 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 23:20 3/2 04:45 13 06:22 11,9 km/t 10:19 05:25 08:40 45,7 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 08:27 3/2 13:40 12 03:42 13,8 km/t 14:01 05:13 13:53 49,8 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 19:18 4/2 01:05 11 05:38 10,8 km/t 19:39 05:47 19:40 50,0 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 05:48 4/2 11:34 11 04:43 11,9 km/t 24:22 05:46 25:26 51,1 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 18:05 5/2 00:14 9 06:31 10,9 km/t 30:53 06:09 31:35 50,6 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 05:14 5/2 05:14 9 05:00 11,2 km/t 35:53 00:00 31:35 46,8 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 10:56 05:42 10,7 km/t 41:35 31:35 43,2 61 km 492 km
Masjok 2 51 km 543 km
Masjok 3 47 km 590 km
Nyborg Mål 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:08