Reload
Bergebyløpet N70 - 350 km 2016
Starttidspunkt: torsdag 4. februar 09:57
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 03:24
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
23. Jonny Beier
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Vadsø Start 4/2 09:18 8
Vadsø 1 4/2 14:46 4/2 20:22 8 05:28 13,0 km/t 05:28 05:36 05:36 50,6 71 km 71 km
Bergeby 5/2 00:49 5/2 05:58 8 04:27 12,6 km/t 09:55 05:09 10:45 52,0 56 km 127 km
Nyborg 5/2 11:15 05:17 11,5 km/t 15:12 10:45 41,4 61 km 188 km
Masjok 1 51 km 239 km
Masjok 2 47 km 286 km
Nyborg Mål 51 km 337 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:39