Reload
Bergebyløpet N70 - 150 km 2016
Starttidspunkt: fredag 5. februar 20:47
Siste oppdatering: 6. februar 2016
16. januar 03:38
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Silje Gilde Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 5/2 20:32 8
Masjok 1 6/2 00:23 6/2 03:28 8 03:51 13,2 km/t 03:51 03:05 03:05 44,5 51 km 51 km
Masjok 2 6/2 07:15 6/2 10:37 8 03:47 12,4 km/t 07:38 03:22 06:27 45,8 47 km 98 km
Nyborg Mål 6/2 14:24 03:47 13,5 km/t 11:25 06:27 36,1 51 km 149 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut

Tidsutjevning: 00:15