Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 03:12
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
6. Aila Sarre Masjokdalen, Tana Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 10:00 14
TVG Bonakas 1 31/1 13:39 31/1 16:43 14 03:39 15,1 km/t 03:39 03:04 03:04 45,7 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 22:06 1/2 01:57 14 05:23 13,0 km/t 09:02 03:51 06:55 43,4 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 06:07 1/2 12:21 11 04:10 13,2 km/t 13:12 06:14 13:09 49,9 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 18:26 1/2 18:26 11 06:05 10,8 km/t 19:17 00:00 13:09 40,5 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 23:26 2/2 08:20 11 05:00 11,2 km/t 24:17 08:54 22:03 47,6 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 14:01 2/2 18:46 11 05:41 11,8 km/t 29:58 04:45 26:48 47,2 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 23:35 3/2 02:11 11 04:49 11,6 km/t 34:47 02:36 29:24 45,8 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 07:29 3/2 13:02 10 05:18 12,5 km/t 40:05 05:33 34:57 46,6 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 17:19 3/2 20:32 10 04:17 11,9 km/t 44:22 03:13 38:10 46,2 51 km 542 km
Masjok 2 4/2 02:02 4/2 05:25 10 05:30 10,7 km/t 49:52 03:23 41:33 45,5 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 09:35 04:10 12,2 km/t 54:02 41:33 43,5 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 TVG Bonakas 1 31/1 13:39 31/1 16:43
03:00 Masjok 2 4/2 02:02 4/2 05:25
05:00 Nyborg 2 3/2 07:29 3/2 13:02

Tidsutjevning: 0