Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 03:10
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Bernhard Klammer
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:15 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:29 31/1 16:14 14 03:14 17,0 km/t 03:14 03:45 03:45 53,7 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:16 1/2 01:08 12 05:02 13,9 km/t 08:16 03:52 07:37 48,0 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 05:11 04:03 13,6 km/t 12:19 07:37 38,2 55 km 180 km
Bergeby 1 66 km 246 km
Vadsø 1 56 km 302 km
Vadsø 2 67 km 369 km
Bergeby 2 56 km 425 km
Nyborg 2 66 km 491 km
Masjok 1 51 km 542 km
Masjok 2 59 km 601 km
Nyborg Mål 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:45 TVG Bonakas 1 31/1 12:29 31/1 16:14
03:00 Masjok 2
05:00 Nyborg 2

Tidsutjevning: 00:45