Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
18. februar 23:10
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
2. Christian Høy Knudsen Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:02 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:17 31/1 16:16 14 03:15 16,9 km/t 03:15 03:59 03:59 55,1 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:04 1/2 00:59 14 04:48 14,6 km/t 08:03 03:55 07:54 49,5 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 04:35 1/2 10:47 12 03:36 15,3 km/t 11:39 06:12 14:06 54,8 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 15:57 1/2 18:50 10 05:10 12,8 km/t 16:49 02:53 16:59 50,2 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 22:56 2/2 04:53 10 04:06 13,7 km/t 20:55 05:57 22:56 52,3 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 10:33 2/2 16:10 10 05:40 11,8 km/t 26:35 05:37 28:33 51,8 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 20:42 2/2 23:25 10 04:32 12,4 km/t 31:07 02:43 31:16 50,1 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 04:59 3/2 10:35 10 05:34 11,9 km/t 36:41 05:36 36:52 50,1 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 14:37 3/2 14:41 8 04:02 12,6 km/t 40:43 00:04 36:56 47,6 51 km 542 km
Masjok 2 3/2 20:11 3/2 23:14 8 05:30 10,7 km/t 46:13 03:03 39:59 46,4 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 03:41 04:27 11,5 km/t 50:40 39:59 44,1 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:58 TVG Bonakas 1 31/1 12:17 31/1 16:16
03:00 Masjok 2 3/2 20:11 3/2 23:14
05:00 Nyborg 2 3/2 04:59 3/2 10:35

Tidsutjevning: 00:58