Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
19. februar 00:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
19. Kristian Walseth Alta Sluttplassering: 1
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:15 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:32 31/1 16:17 14 03:17 16,8 km/t 03:17 03:45 03:45 53,3 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:06 31/1 23:54 14 04:49 14,5 km/t 08:06 02:48 06:33 44,7 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 03:38 1/2 10:07 13 03:44 14,7 km/t 11:50 06:29 13:02 52,4 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 15:12 1/2 15:12 13 05:05 13,0 km/t 16:55 00:00 13:02 43,5 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 20:03 2/2 01:59 13 04:51 11,5 km/t 21:46 05:56 18:58 46,6 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 07:41 2/2 13:40 12 05:42 11,8 km/t 27:28 05:59 24:57 47,6 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 18:00 2/2 18:49 12 04:20 12,9 km/t 31:48 00:49 25:46 44,8 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 00:30 3/2 05:30 11 05:41 11,6 km/t 37:29 05:00 30:46 45,1 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 09:32 3/2 09:40 11 04:02 12,6 km/t 41:31 00:08 30:54 42,7 51 km 542 km
Masjok 2 3/2 15:20 3/2 18:20 10 05:40 10,4 km/t 47:11 03:00 33:54 41,8 59 km 601 km
Nyborg Mål 3/2 22:24 04:04 12,5 km/t 51:15 33:54 39,8 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:45 TVG Bonakas 1 31/1 12:32 31/1 16:17
03:00 Masjok 2 3/2 15:20 3/2 18:20
05:00 Nyborg 2 3/2 00:30 3/2 05:30

Tidsutjevning: 00:45