Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
19. februar 00:05
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
18. Maria Hernetkoski Alta Sluttplassering: 5
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:27 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:55 31/1 16:29 14 03:28 15,9 km/t 03:28 03:34 03:34 50,7 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:12 1/2 00:44 14 04:43 14,8 km/t 08:11 03:32 07:06 46,5 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 04:24 1/2 10:49 13 03:40 15,0 km/t 11:51 06:25 13:31 53,3 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 15:47 1/2 15:47 13 04:58 13,3 km/t 16:49 00:00 13:31 44,6 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 20:24 2/2 03:30 13 04:37 12,1 km/t 21:26 07:06 20:37 49,0 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 10:35 2/2 16:26 12 07:05 9,5 km/t 28:31 05:51 26:28 48,1 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 21:36 2/2 21:36 12 05:10 10,8 km/t 33:41 00:00 26:28 44,0 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 03:47 3/2 10:57 8 06:11 10,7 km/t 39:52 07:10 33:38 45,8 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 15:15 3/2 15:22 8 04:18 11,9 km/t 44:10 00:07 33:45 43,3 51 km 542 km
Masjok 2 3/2 21:25 4/2 00:25 7 06:03 9,8 km/t 50:13 03:00 36:45 42,3 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 04:55 04:30 11,3 km/t 54:43 36:45 40,2 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:33 TVG Bonakas 1 31/1 12:55 31/1 16:29
03:00 Masjok 2 3/2 21:25 4/2 00:25
05:00 Nyborg 2 3/2 03:47 3/2 10:57

Tidsutjevning: 00:33